Polish (Poland)
O nas


"ZM KOLNO" Spółka Akcyjna

18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 56
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000336121
NIP 291-020-93-18
kapitał zakładowy: 100 000,00 zł