Polish (Poland)
Aktualności
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

            Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ZM Kolno S.A:

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „ZM Kolno” Spółka Akcyjna .

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , za pomocą  telefonu: +48 86 278 27 22, drogą pocztową: ul. Wojska Polskiego 56, 18-500 Kolno.

3. Państwa dane osobowe zgromadzone w zasobach „ZM Kolno” S.A. będą przetwarzane:  
a) W celu przedstawienia naszej oferty handlowej na podstawie otrzymanej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) W celu zawarcia i wykonania umowy  sprzedaży towarów lub usług ADO na podstawie przyjęcia oferty ADO (podstawa   prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celach ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f).

4. Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać umowy ani dopełnić innych czynności wymienionych w punkcie 3.

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Państwa danych:
   -  podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;

   - elektroniczne dane identyfikacyjne i  kontaktowe;

   - branżę, w której Państwo  działają  (w przypadku pracownika przedsiębiorcy).

6. Państwa  dane osobowe możemy udostępniać osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, naszym podwykonawcom, którym ADO zleca realizację części realizowanych usług w ramach umowy, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

7. ADO nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Okres przechowywania danych osobowych:
a) dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży towarów i usług będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
b) podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo  sprzeciw  względem ich przetwarzania w tym celu, cofną  Państwo zgodę lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 
Cennik 2020.01.01


Cennik ZMKolno 2020.01.01


Szanowni Klienci!

Informujemy, że "ZM KOLNO" Spółka Akcyjna z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadza nowy cennik wyrobów.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty i życzymy satysfakcji i zadowolenia z użytkowania naszych produktów oferowanych pod marką "ZM Kolno" (dawniej BISON-BIAL).

Cennik do pobrania w dziale DO POBRANIA.

Przemysł i produkcja

 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL