Polish (Poland)
Projekt UE
Realizacja projektu nr RPPD.01.03.00-20-0131/17


ZM Kolno S.A. w okresie 28.12.2017 – 27.06.2019 zrealizowała projekt nr RPPD.01.03.00-20-0131/17, „Uruchomienie produkcji nowoczesnych uchwytów narzędziowych dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w zakładzie produkcyjnym ZM Kolno S.A.”, w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0131/17-00 z dnia 28-12-2017 i aneksu nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0131/17-01 z dnia 23.10.2019.

 • Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie  1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach,
 • Całkowita wartość projektu brutto 15.162.483,73 PLN,
 • Wydatki kwalifikowalne 10.623.626,85 PLN, których źródłem finansowania w 40% jest dofinansowanie ze środków UE w kwocie 4.249.450,73 PLN, a w pozostałej części wkład własny ZM Kolno S.A. w kwocie 6.374.176,12 PLN,
 • ZM Kolno S.A. sfinansowała również wydatki nie kwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu w kwocie brutto 1.642.483,16 PLN, 
 • Podatek VAT w projekcie stanowił koszt niekwalifikowalny,

Cel projektu: Wdrożenie innowacji procesowej w wyniku samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa i na rynek oprawek narzędziowych z chwytem typu C.

W ramach projektu zakupiono, zainstalowano i uruchomiono n/w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 • przecinarka taśmowa automatyczna (2 szt.)
 • precyzyjna tokarka CNC ze skośnym łożem z podajnikiem prętów (2 szt.)
 • urządzenie do mycia natryskowego z destylarką  do oczyszczania wody z kąpieli myjącej i płuczącej z oprzyrządowaniem (1 szt)
 • jednokomorowy piec próżniowy z systemem nawęglania próżniowego i hartowania w gazie (1 szt)
 • dwukomorowy piec próżniowy z systemem nawęglania próżniowego i hartowania w oleju (1 szt)
 • szlifierka CNC do wałków (1 szt)
 • szlifierka CNC do otworów (1 szt)
 • licencja oprogramowania typu IT do szlifierki do wałków  (1 szt)
 • stanowisko pomiarowe- współrzędnościowa maszyna pomiarowa (1 szt)
 • wyważarka do oprawek narzędziowych o pionowej osi wrzeciona z automatycznym układem do korekcji masy (1 szt)

W ramach przedsięwzięć modernizacyjnych i adaptacyjnych bezpośrednio związanych z projektem oraz towarzyszących wykonano:

 • prace remontowo-adaptacyjne części hali produkcyjnej i instalacji w niej zlokalizowanych,
 • wybudowano budynek stacji magazynowo – redukcyjnej gazów technicznych.


 
Projekt UE